Bibliographie zur Weißen Rose

Logo

Siro Bara no Koe

Scholl, Hans (2006): Siro Bara no Koe. Shoru Kyôdai no Tegami. Tôkyô: Sinyôsha, 353 Seiten.